Tematické katalogy sbírkových fondů Valašského muzea v příroděV rámci sbírkotvorné a odborné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP) je plněna i řada vědeckovýzkumných úkolů. Jednou z forem výsledku jejich řešení bývá například vytvoření dílčího tematického katalogu sbírkového fondu. Prostřednictvím webových stránek VMP pak tyto on-line katalogy veřejnosti zpřístupňují v elektronické podobě velké množství systematicky digitalizovaných sbírkových předmětů či dokumentů.