Katalog sbírek Valašského muzea v přírodě

Sbírka popisuje původní sběrnou oblast VMP – etnografický region Moravské Valašsko s málo obsáhlými přesahy do etnografických regionů Těšínsko a Moravské Kopanice. Zvláštní pozornost je v jejím obsahu věnována městu Rožnovu pod Radhoštěm a jeho obyvatelům. Převážná část předmětů pochází z druhé poloviny 19. stol. a první poloviny století 20. Sbírku tvoří tři ucelené soubory sbírkových předmětů – podsbírky:

Podsbírka etnografická (CES: 11 - etnografická))

Podsbírka dokumentace muzea v přírodě (CES: 25 – jiná)

Podsbírka Písemnosti a tisky (CES: 19 – písemnosti a tisky) 

Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)

Obsahuje ucelený soubor dokumentace ÚLUVu, kterou za dobu své existence vytvořila pobočka Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti. Geograficky se jedná o oblast Moravy a Slovenska. Nalezneme zde fotografie a nákresy lidové hmotné kultury, architektury, interiérových doplňků, krojů, postupů výroby a originální vzorky tkanin, výšivek a krajek, dále předměty z průzkumových cest po moravských a slovenských vesnicích a muzeích. Jedná se o fotografie, vzorníky, kresby, články z časopisů, podklady z průzkumů z oblastí Moravy a Slovenska.

Lidová architektura

Systematická dokumentace památek lidového stavitelství dochovaných v terénu, včetně analýzy dalších materiálů (plánová, fotografická či jiná obrazová a archivní dokumentace) jsou nezbytnými předpoklady pro kvalifikované vyhodnocení historických souvislostí vývoje lidového stavitelství v oblasti východní Moravy a Slezska.